ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΟΤΑΧΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων ( δέματα από το ΚΤΕΛ , φάρμακα  και οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε με ένα τηλέφωνο όπου επιθυμείτε )