ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΟΤΑΧΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Με συναισθηση ευθύνης και σεβασμού στην Τρίτη ηλικία μεταφορά ηλικιωμένων και δυνατότητα αναμονής σε νοσοκομεία