ΑΣΦΑΛΗ ΚΛΕΙΔΙΑ

ΕΥΡΟΤΑΧΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Πίνω και δεν οδηγώ πλέον με τα ασφαλή κλειδιά.

Έχετε καταναλώσει  αλκοόλ και θέλετε να επιστρέψετε ασφαλής στην οικία σας εσείς και το αυτοκίνητο σας

Έχουμε την λύση ένα ταχι δυο οδηγοί . ένας για εσάς και ένας για το αυτοκίνητό σας.