Ειδικό Όχημα Μεταφοράς ΑΜΕΑ διαθέτει το ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ Κατερίνης – 18300

ΕΥΡΟΤΑΧΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Ο Συνεταιρισμός ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ Κατερίνης – 18300

διαθέτει Ειδικό ΤΑΞΙ με Έμπειρους Οδηγούς

ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Ατόμων ΑΜΕΑ και Αναπηρικών Αμαξιδίων τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες, 

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν

στα εξής Τηλέφωνα: 

23510 21 222

23510 31 222