ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ & ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΕΥΡΟΤΑΧΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Το ραδιοταξί Κατερίνης έχει την χαρά στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των

παρεχομένων υπηρεσιών στο κοινό της πόλης μας , να ανακοινώσει   ότι πλέον

για πληροφορία φαρμακείου μπορεί καλώντας το   2351 200 266 χωρίς χρέωση

από σταθερό και από κινητό, να μάθει το φαρμακείο που διανυκτερεύει η εφημερεύει

στην πόλη μας.

Η απάντηση προέρχεται από αυτοματοποιημένο σύστημα.