ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ

ΕΥΡΟΤΑΧΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Μία εβδομάδα τώρα ο στόλος μας μεταφέρει τα ομορφότερα κορίτσια

του πλανήτη.

Ως χορηγοί για την ανάδειξη της  μις παγκόσμιος  τουρισμός 2014 είχαμε

την χαρά και την τιμή να γνωρίσουμε της υποψήφιες από όλα τα κράτη και

να δούμε τις ιδιαίτερες χάρες και ομορφιές της κάθε μιας ξεχωριστά.

Οφείλουμε να συγχαρούμε τους συναδέλφους μας για την άψογη συμπεριφορά

τους και για τον επαγγελματισμό που επέδειξαν στο να διατελέσουν το έργο

που τους ανατέθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Κλείνοντας να πούμε  ότι το eurotaxi Κατερίνης 18300 ψηφίζει  την μις Βενεζουέλα .