ΝΕΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΝΟΥΜΕΡΟ

ΕΥΡΟΤΑΧΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η οικογένεια του 18300 έχει μεγαλώσει.

Μετά την συνεργασία του eurotaxi Hellas με το Ραδιοταξί Cosmos

το νέο νούμερο για ταξί σε 41 Νομούς ανά την επικράτεια είναι

το     18300.   Το μόνο που θυμάμαι.