ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 18300 * Προτεραιότητα στους Πεζούς! Σεβασμός στις διαβάσεις Πεζών!  

ΕΥΡΟΤΑΧΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Προτεραιότητα στους Πεζούς!

Σεβασμός στις διαβάσεις Πεζών!  

     

Προτεραιότητα στους Πεζούς!

Σεβασμός στις διαβάσεις Πεζών!