ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΥΡΟΤΑΧΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΤΑΧΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΛΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05 03 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΤΕΛ.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΜΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΠΟ ΚΑΙ
ΧΡΟΝΟ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΛΟΗΓΗΣΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 02 2014
ΔΕΥΤΕΡΑ 03 03 2014 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 04 03 2014
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ