ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΕΥΡΟΤΑΧΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Παρών στον εσπερινό του Αγίου Χριστοφόρου προστάτη μας
και το ζεύγος Κώστας Αραβίδης Εφη Συρανίδου